Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme har hovedkontor i Aabybro og er en vidensorganisation, der har behov for at informere og orientere bredt i offentligheden om bl.a. ny viden på turismeområdet og samtidig komme med faglige indspark til den offentlige debat omkring turismeudvikling i Danmark.

Publicity hjælper DKNT med at trænge igennem hos pressen, bl.a. med resultaterne af organisationens undersøgelser og analyser.

Målet for samarbejdet er også at sætte fokus på aktiviteter og indsatser inden for kyst- og naturturismen, som udviklingsorganisationen i samarbejde med aktører i hele Danmark gennemfører.  

- Som videns- og udviklingsorganisation har vi en forpligtigelse og en interesse i at udbrede vores viden om udviklingen af kyst- og naturturismen. Det er et område, der berører mange i hele Danmark: erhvervsaktører, turismefremmeorganisationer, kommuner m.fl. Publicity hjælper os med at komme bredt ud til vores målgrupper, og dermed er de med til at understøtte vores mål om at omsætte viden til værdi for turismeerhvervet. Publicity arbejder dedikeret og målrettet, og de er værdsatte sparringspartnere ift. vores presseindsatser. Vi er meget glade for samarbejdet, som allerede har vist flotte resultater, siger Sisse Wildt, som er kommunikationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.