Om Nordjyske Jernbaner A/S

Nordjyske Jernbaner A/S har hovedkontor på Skydebanevej 1B i Hjørring og beskæftiger i alt 61 medarbejdere.

Nordjyske Jernbaner A/S blev stiftet den 1. januar 2001 og er en sammenlægning af Skagensbanen A/S og Hjørring Privatbaner A/S. Virksomheden er 89% ejet af Nordjyllands Trafikselskab.

Siden fusionen mellem de to baner er der sket en gennemgribende modernisering og rationalisering af hele virksomheden. I alt er der inden for denne periode investeret 260 mio. kr. i nye skinner, tekniske anlæg og togmateriel. Den 9. januar 2005 blev de nye Desiro togsæt indsat på strækningen Skagen-Frederikshavn, og den 2.april 2005 fik strækningen Hirtshals-Hjørring også indsat de nye Desiro togsæt.

Den 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner i samarbejde med Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab den regionale togdrift på strækningen mellem Skørping og Frederikshavn. Overtagelsen af den regionale togdrift fra DSB betød en tredobling af Nordjyske Jernbaners hidtidige aktivitetsniveau, og den nordjyske togoperatør har derfor også købt 13 nye regionaltog af typen Coradia Lint. Overtagelsen af togdriften var ikke kun en milepæl i Nordjyske Jernbaners historie, men for hele den kollektive trafik i Danmark.