SmartLog

SmartLog er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger – et forum for vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner – forankret ved Center for Logistik på Aalborg Universitet (CELOG). Formålet med SmartLog er at etablere erfa-netværk, hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.