Krisekommunikation Krisekommunikation

Det er intet tilfælde, at begrebet shitstorm de senere år er kommet på alles læber. Når lufttrykket falder, og barometret peger på storm, er der i stigende grad grund til at tage sine forholdsregler og sikre sine værdier. Tidligere kunne man gå i beskyttelsesrum under jorden og først komme frem, når stormen havde lagt sig. Det kan ikke anbefales længere. I stedet skal du iføre dig den rette påklædning og møde stormen med åben pande.

Det handler om et relativt nyt vejrfænomen, der både kan ramme virksomheder, det offentlige, politikere og private. Personer og virksomheder bliver i stigende grad genstand for negativ opmærksomhed på de sociale medier og i nyhedsstrømmen, fordi det er blevet nemmere for kritikere at komme til orde, og fordi det er blevet mere komplekst at håndtere krisen, når den opstår.

Vær beredt

Uanset om kritikken er berettiget eller ej, gælder det om at have beredskabet i orden. Vi hjælper hvert år adskillige virksomheder og personer gennem mediekriser og sikrer, at konsekvenserne i form af økonomiske tab og skader på navn og omdømme begrænses til et minimum.

Hvad enten du befinder dig midt i en pludseligt opstået krise eller gerne vil have et kriseberedskab klar, inden det sker, så er vi dine uvildige, professionelle og erfarne kommunikationsrådgivere. Vi vurderer sagen og jonglerer med pressen og diverse interessenter, indtil trådene er redt ud. Eller udarbejder en kriseplan, så du er klar til at reagere, hvis det værste skulle ske.

Vi er der for jer

Konkret hjælper vi med at håndtere dialogen med dine følgere og andre interessenter på de nødvendige platforme. Vi monitorerer situationen og reagerer hurtigt og professionelt. Vi bevarer det kølige overblik og sørger for, at der bliver kommunikeret korrekt, så alle parter i sagen føler sig hørt og respekteret. Vi koordinerer indsatsen mellem forskellige talspersoner og sikrer stringens i budskaber og argumentation.

Vi står til rådighed, når det brænder på, og har mulighed for at sammensætte et team med erfaring og specialistviden på tværs af brancher og platforme.