24. februar 2023

Her er de emner, som fylder på fagredaktionerne nu – og i fremtiden

Branchebarometer Nyhed

Hvilke emner står øverst på dagsordenen til redaktionsmøderne på landets fagmedier? Hvis du også er nysgerrig på svaret på dét spørgsmål, er du heldig. For vi har med Publicitys nye Branchebarometer fået fagjournalisterne til at pege på, hvilke emner der fylder mest på nyhedsagendaen i netop deres branche – og give deres bud på, hvad vi læser om i spalterne fem år frem.

Hvis du gerne vil brænde igennem hos fagmedierne og ikke ønsker, at din historie ender i journalistens skuffe – eller endnu værre skraldespand – er det først og fremmest vigtigt at vide, hvilke emner der optager fagredaktionerne i øjeblikket og forsøge at tale ind i deres nyhedsagenda.

Og netop dét har vi sat os for at undersøge hos Publicity med vores nye Branchebarometer. Her har vi spurgt journalister, redaktører og andre redaktionelle ansatte på landets mange fagmedier, hvilke emner der fylder mest i deres branches nyhedsagenda lige nu, og hvilke emner de forventer stjæler spaltepladserne om fem år.

Bæredygtighed og teknologi indtager en delt førsteplads

Overordnet set fylder bæredygtighed sammen med teknologi og automation mest på nyhedsagendaen blandt de adspurgte fagjournalister.

- Det stemmer godt overens med udviklingen i samfundet og hos virksomhederne, at bæredygtighed fylder på fagredaktionerne. Mens nogle virksomheder pålægges at tage bæredygtige skridt, går andre virksomheder frivilligt forrest – men fælles for alle virksomheder på tværs af brancheskel er, at det i stigende grad er et konkurrenceparameter, siger chefkonsulent og specialist i B2B-kommunikation hos Publicity Gitte Birkelund Dons og fortsætter:

- Vil du forsøge at vække mediernes interesse for, hvordan netop din virksomhed arbejder med bæredygtighed, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i højere grad end nogensinde stilles krav til, hvordan du kommunikerer indsatser, planer og mål på området. Vi hjælper stadigt flere virksomheder med pressemeddelelser om bæredygtighed med fokus på at undgå greenwashing med udgangspunkt i rammerne for miljømarkedsføring.

Når de adspurgte journalister og redaktører skal kigge i krystalkuglen og forudse, hvilke emner der vil fylde mest i branchen om fem år, ser det ud til, at bæredygtighed fortsat bliver fremtidens tema på fagredaktionerne skarpt efterfulgt af teknologi og automation.

Læs mere om, hvordan vi hos Publicity arbejder med klimakommunikation her.

Prisudvikling og rekruttering følger trop

I hælene på bæredygtighed og teknologi kommer prisudvikling som dét emne, der fylder mest i den branche, som journalisten eller redaktøren dækker.

Næst efter prisudvikling peger lidt mere end hver tiende af de adspurgte på rekruttering som et af de emner, der fylder mest i nyhederne for branchen, de skriver om – og omtrent lige så mange forudser, at rekruttering står øverst på nyhedsagendaen om fem år.

- Nichemedierne er blevet en væsentlig platform i flere virksomheders rekrutteringsindsats, og dén udvikling er yderligere accelereret som følge af den store mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere brancher. Derudover er det desuden bemærkelsesværdigt, at knap hver tiende i undersøgelsen forventer, at prisudvikling bliver et af de tre emner, som fylder mest om fem år, siger Gitte Birkelund Dons afsluttende.

Disse emner fylder mest på den aktuelle nyhedsagenda i journalisten eller redaktørens branche

Graf 2

 

* Respondenterne er blevet bedt om at vælge op til tre emner, der fylder mest på den aktuelle nyhedsagenda i den branche, de dækker.

Søjlerne viser antal respondenter, der har angivet svaret. For hver søjle er det angivet, hvor stor en andel af respondenterne, der har svaret netop dette.

Vælg op til tre emner, der indenfor de kommende fem år kommer til at fylde mest på nyhedsagendaen i den branche, dit medie dækker

Graf 1

 

* Respondenterne er blevet bedt om at vælge op til tre emner, der inden for de kommende fem år kommer til at fylde mest på nyhedsagendaen i den branche, de dækker.

Søjlerne viser antal respondenter, der har angivet svaret. For hver søjle er det angivet, hvor stor en andel af respondenterne, der har svaret netop dette.

Om Branchebarometeret

Publicitys Branchebarometer undersøger udviklingen hos landets fagmedier. I alt 58 redaktører, journalister og andre redaktionelt ansatte på fagmedierne har deltaget i undersøgelsen.

I undersøgelsen er følgende brancher repræsenteret (rangeret efter antal):

 • IT og teknologi
 • Fremstilling og industri
 • Transport og søfart
 • Kultur, fritid og turisme
 • Energi og forsyning
 • Byggeri og anlægsamt ejendomsbranchen
 • Finans
 • Markedsføring og medier
 • Handel
 • Sundhed og naturvidenskab

Undersøgelsen er foretaget i perioden september og oktober 2022 via spørgeskema. Her er der blevet spurgt ind til i alt fire emner om mediets redaktionelle arbejde og udvikling. Det drejer sig helt konkret om:

 • Nyhedsagendaen
 • Virksomhedernes evne til at dele nyheder med medierne
 • Læsernes favoritter
 • Mediets egne kanaler