BIRN Topbanner

Støberikoncern lancerer sin første bæredygtighedsrapport

 

Selvom bæredygtighed efterhånden er blevet en integreret del af vores hverdag, så er begreber som CSRD, ESRS og ERFAG formentligt nye for de fleste. Ikke desto mindre er det begreber, som særligt de danske virksomheder og deres europæiske kollegaer kommer til at stifte bekendtskab med allerede fra næste år.

Fra 1. januar 2024 udrulles EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed med det mundrette navn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet erstatter de hidtidige EU-krav om ikke-finansiel rapportering, men er dog ikke en 1:1 erstatning af de tidligere lovkrav. Med CSRD udvides og skærpes kravene til virksomhedernes rapportering på bæredygtighedsområdet nemlig markant.

De nye EU-krav indføres i faser og vil fra næste år kun gælde for store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte. Men selvom støberikoncernen BIRN Group i første omgang ikke selv er omfattet af direktivet, så har man allerede i år udgivet sin allerførste bæredygtighedsrapport for koncernen med selskaber over hele Europa, nærmere bestemt Danmark, Sverige, Tyskland og Italien.

Vil hjælpe sine kunder med at efterleve nye krav

BIRN Group leverer støbejernsløsninger til nogle af de største virksomheder og koncerner i verden indenfor blandt andet lastbilsindustrien, energisektoren og jern- og maskinindustrien, og størstedelen af støberikoncernens kunder vil fra næste år således være omfattet af det nye CSRD-direktiv.

- Kombineret med et ønske om at tage ansvar for omverdenen ønsker vi hos BIRN Group også at hjælpe vores kunder med at efterleve de kommende EU-krav på bæredygtighedsområdet. Derfor var det vigtigt for os at være på forkant med blandt andet vores nye bæredygtighedsrapport samt andre initiativer med fokus på bæredygtighed, cirkularitet og socialt ansvar, fortæller Group Marketing Manager hos BIRN Group, Janis Trærup Pilgaard.

Bæredygtighedsrapport i tekst og grafik

Publicity assisterer BIRN Group med opgaver indenfor blandt andet kommunikationsstrategi, PR og sociale medier. Som følge af det gode samarbejde og kendskab til koncernen kombineret med Publicitys erfaring med bæredygtighedskommunikation var det nærliggende, at Publicity også fik til opgave at udarbejde den nye bæredygtighedsrapport. I tæt samarbejde med BIRN Group har Publicity således hjulpet med at indhente input og interviewe samt skrive rapportens indhold og desuden udarbejde det grafiske layout. Efter færdiggørelse af rapporten var Publicity også med til at planlægge lanceringskampagnen i pressen og på BIRNs egne platforme samt den efterfølgende synliggørelse af rapportens gode cases og resultater.

Læs mere om, hvordan vi hos Publicity arbejder med bæredygtigheds- og klimakommunikation her.

- Hos Publicity kredser omkring halvdelen af vores samlede aktiviteter sig i dag om bæredygtighedskommunikation. Det rækker fra energitunge virksomheder, hvor License to Operate på få år er blevet bragt i fare, til virksomheder og organisationer, hvor den grønne omstilling udgør hele deres eksistensgrundlag. Men fælles for dem alle er, at bæredygtighed – og herunder kommunikation af bæredygtighed – har en helt, helt afgørende rolle, lyder det fra seniorkonsulent hos Publicity, Trine Kristensen, som fortsætter:

- Det gælder også for BIRN Group, som i begyndelsen af 2023 gjorde bæredygtighed til en bærende del af koncernens strategi. Det har været udgangspunktet for bæredygtighedsrapporten, der udover at være en rapport også er en platform, som dels udgør en grundbog i virksomhedens arbejde med bæredygtighed, dels en vejviser for kommunikationen af dét arbejde.

Vær opmærksom på greenwashing

Jo mere fokus stiger på bæredygtighed, desto mere opmærksomhed er der også på greenwashing. For pynter man sig med lånte, grønne fjer, kan det true virksomhedens troværdighed og i sidste ende koste bøder for vildledende markedsføring.

Ny kvikguide til miljømarkedsføring: Få styr på de grønne budskaber og undgå greenwashing.

Derfor var både BIRN Group og Publicity meget opmærksomme på at kommunikere klart og præcist om de grønne indsatser i bæredygtighedsrapporten samt i koncernens bæredygtighedskommunikation generelt:

- BIRN Group har hovedsæde i Holstebro, og som vestjyder ligger det os helt naturligt ikke at slå for stort et brød op. Herudover har vi været i trygge hænder hos Publicity, som sammen med os har været dygtige til at rådgive os om miljømarkedsføring og samtidig få vores grønne budskaber til at stå skarpt, lyder det fra Janis Trærup Pilgaard, som tilføjer slutteligt:

- Vi er rigtig tilfredse med bæredygtighedsrapporten, og vi har også fået positive tilbagemeldinger fra kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere samt andre interessenter. Nu ser vi frem til det videre arbejde med at synliggøre de mange gode historier, som rapporten rummer.

Læs hele BIRN Groups bæredygtighedsrapport 2022 her.

Hvad er CSRD

 

I 2020 vedtog EU den europæiske grønne pagt – på engelsk kendt som the EU Green Deal. Pagten rummer en serie europæiske energi- og klimapolitiske indsatser, der har som overordnet mål at gøre EU klimaneutral senest i 2050.

The Green Deal rummer også direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive eller CSRD. Det er et direktiv, der stiller nye krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering og kommer til at erstatte det nuværende EU-direktiv om ikke-finansiel rapportering NFRD. Med indførelsen af CSRD vil rapporteringskravene blive højnet markant med henblik på, at bæredygtighedsrapportering på sigt får samme høje kvalitet som finansiel rapportering.

For at sikre en strømlinet og sammenlignelig rapportering har EU under CSRD udarbejdet et sæt bæredygtighedsstandarder med navnet European Sustainability Reporting Standards eller ESRS. Standarderne udarbejdes af European Financial Reporting Advisory Group eller EFRAG, der fungerer som teknisk rådgiver for EU-Kommissionen, som endegyldigt vedtager standarderne inden implementering i medlemslandenes nationale lovgivninger.

CSRD-direktivet udrulles gradvist med start i regnskabsåret 2024. Fra næste år vil kravene derfor kun gælde for store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte, men vil over de kommende år trinvist komme til at omfatte alle virksomheder i Europa.

Du kan læse mere om CSRD, ESRS og ERFAG på Finanstilsynets hjemmeside her.

Skal vi også hjælpe jer med jeres bæredygtighedsrapport?

Bæredygtighedskommunikation udgør en stor del af vores opgaver hos Publicity. Vi har derfor stor erfaring med at kommunikere resultater og indsatser klart og præcist med de rette budskaber og til de relevante målgrupper.

Send os dine oplysninger, og vi kontakter dig for en uforpligtende samtale eller møde om jeres kommende bæredygtighedsrapport.