28. januar 2022

Ny kvikguide til miljømarkedsføring: Få styr på de grønne budskaber og undgå greenwashing

Ny kvikguide til miljømarkedsføring: Få styr på de grønne budskaber og undgå greenwashing

Det er ikke længere nok at have grønne ambitioner eller smykke sig med grønne fjer, hvis der ikke er klar dokumentation bag påstandene. Det er den væsentligste pointe i Forbrugerombudsmandens nye kvikguide til miljømarkedsføring, som skal skabe klarhed over regler og praksis på området. Hos Publicity oplever vi stor interesse for kvikguiden og bæredygtighedskommunikation generelt.

En ny kvikguide fra Forbrugerombudsmanden skal hjælpe virksomheder og organisationer til at blive skarpe på deres miljømarkedsføring, så de ikke bryster sig af mere, end hvad de rent faktisk kan dokumentere.

Med et markant stigende fokus på bæredygtighed overalt er opmærksomheden ligeledes øget på at undgå greenwashing, hvor produkter eller ydelser gøres langt grønnere, end de i virkeligheden er. Her er Forbrugerombudsmandens nye kvikguide en kærkommen hjælp til at blive klogere på, hvornår du holder dig inden for skiven, og hvordan din virksomhed undgår i værste fald at blive idømt bøder for vildledende markedsføring.

Pas på med de generelle udsagn som klimavenlig, miljørigtig og grøn
Har du nogensinde beskrevet et produkt som klimavenligt, miljørigtigt eller grønt? Så har du forhåbentlig kun gjort det ved produkter, som hører til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter – ikke? Sådan en betegnelse kræver nemlig som hovedregel, at det kan dokumenteres, at produktet generelt belaster klimaet eller miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter. Dokumentationen skal normalt være baseret på en livscyklusanalyse (LCA) og kunne underbygges af uafhængige eksperter.

Den store joker – bæredygtighed
Kender du egentlig definitionen af bæredygtighed? En bæredygtig udvikling betegner en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det er derfor ifølge Forbrugerombudsmanden meget vanskeligt at kalde et produkt bæredygtigt uden at vildlede forbrugeren.

En virksomhed må dog gerne markedsføre sig med, at virksomheden tilstræber bæredygtighed eller laver bæredygtige tiltag. Det kræver dog, at der dels ligger en konkret plan for, hvordan virksomheden vil blive bæredygtig, og som skal være verificeret af en uafhængig instans, dels at virksomheden oplyser, hvilke tiltag den konkret har lavet – fx tiltag, der fremmer biodiversitet, eller materialevalg, der tærer mindre på Jordens ressourcer.

Dokumentér og vær konkret
Generelt kræver miljømarkedsføring altså, at udsagn om de grønne lyksaligheder skal kunne dokumenteres – og det skal kunne underbygges af udtalelser eller undersøgelser fra uafhængige eksperter. Med konkrete udsagn om en ydelse eller et produkt er det nemmere at dokumentere en bestemt klima- eller miljøfordel.

Øget interesse for kommunikation omkring bæredygtighed
Hos Publicity har vi i lang tid haft bæredygtighedsbrillerne på, når vi spotter og skriver de gode PR-historier for vores kunder, og vi mærker generelt en markant øget interesse for bæredygtighedskommunikation. Med kvikguiden er der nu et konkret redskab til at gøre kommunikationen omkring bæredygtighed endnu mere korrekt og præcis.

Er du nysgerrig på, hvordan du kan gribe din bæredygtighedskommunikation an, hjælper vi naturligvis gerne med rådgivning og sparring.