27. oktober 2017

Native blomstrer blandt de danske annoncører

Shutterstock 215226196

Native Advertising Institute har i samarbejde med JP/Politikens Hus netop offentliggjort en rapport, der zoomer ind på native-fænomenets udvikling blandt de danske brands. Vi giver dig her rapportens mest bemærkelsesværdige resultater.

Forfatter

Steffen Mogensen
Chefkonsulent og strategisk rådgiver

Kontakt

steffen@publicity.dk

Steffen (1)

De danske annoncører har gennem de senere år haft mulighed for at stifte bekendtskab med native advertising, der er blevet en tilgængelig annonceform hos en lang række danske mediehuse.

Fænomenet er især kendt fra de amerikanske medier, hvor det efterhånden længe har været en efterspurgt vare blandt annoncørerne, og noget kunne tyde på, at populariteten er fulgt med over Atlanten. Steffen Mogensen, seniorkonsulent hos Publicity

En rapport fra Native Advertising Institut og JP/Politikens Hus, der er udformet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 192 respondenter fra danske brands, viser nemlig, at hele 48 procent af annoncørerne allerede nu benytter sig af native advertising. I 2015 var andelen blot på 12 procent.

Nedenfor har vi samlet 3 af rapportens øvrige interessante betragtninger:

Brand awareness er vigtigste målsætning

Det svarer hele 69 procent af de adspurgte brands, der benytter native advertising. Brand awareness er dog blot den femte vigtigste KPI blandt annoncører, der ser trafik, engagement, salg og delinger på sociale medier som væsentligere målepunkter – antageligt fordi brand awareness er sværere at måle på.

Native tager større bid af marketingsbudgettet

Knap halvdelen af de adspurgte forventer at øge størrelsen på budgettet til native advertising i 2018, og sammenligner man med 2015, er natives andel af det samlede marketingsbudget fordoblet fra 10 procent til 20 procent.

Kendskabet til native skal udbredes yderligere

På trods af genrens opblomstring er der stadig et stort uforløst potentiale hos annoncørerne. 52 procent kender intet eller kun en smule til native advertising, og der venter derfor mediehusene og native-specialisterne en fortsat stor opgave med at formidle mulighederne og potentialet, som er forbundet med at anvende natives.  

Ærgerlig definition er en hæmsko for rapportens resultater

Native Advertising Institutes definerer native advertising ganske bredt som betalt reklame, hvor reklamen passer til formen, følelsen og funktionen af indholdet på det medie, hvor den optræder. Den definition rummer både natives i aviser og magasiner (offline og online) og eksempelvis sponsoreret indhold på de sociale medier.

Det er desværre lidt ærgerligt for rapporten, da det svækker flere af konklusionerne. Sponsoreret indhold på de sociale medier adskiller sig nemlig markant fra natives i traditionelle medier. Platformene, mulighederne, begrænsningerne m.m. er således vidt forskellige, og set fra vores synspunkt giver det mere mening at afgrænse native advertising til sponsorerede artikler i de traditionelle medier.

På den positive side indeholder rapporten flere gode eksempler på denne type natives fra medier som Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken, og generelt står vi trods begrebsforvirringen tilbage med et billede af en genre i rivende udvikling.