04. april 2019

Chefer skal kommunikere mere

Lady Boss

Skal man virkelig prioritere tiden til at kommunikere eksternt frem for de traditionelle chef-gøremål? Svaret er ja.

Forfatter

Esben Lind
Direktør og rådgiver

Kontakt

esben@publicity.dk

Esben

Er du leder, chef eller direktør, er der stor sandsynlighed for, at du føler et stigende pres til at kommunikere mere. Du ved måske godt, at du burde forholde dig til FNs verdensmål og dagligt være på LinkedIn for enten at like, dele eller lave nye interessante opslag. Du har måske endda flere gange overvejet at skrive en artikel, hvor du har holdning og kant til aktuelle branche- eller samfundsspørgsmål, som både kan gøre sig på virksomhedens hjemmeside, LinkedIn og måske endda som debatindlæg i et dagblad.

Men skal man virkelig prioritere tiden til at kommunikere eksternt frem for de traditionelle chef-gøremål? 

Svaret er ja, og der er efter min mening ingen tvivl om, at chefernes gøren og laden i stigende grad smelter sammen med virksomhedens eller organisationens brand. Esben Lind

I en ny rundspørge blandt danske virksomheder svarer hele 75 procent, at de er bevidste om værdien af chefernes kommunikation, og at de aktivt arbejder med den – eksempelvis ved at deltage i den offentlige debat, ved at optræde som oplægsholder i forskellige sammenhænge eller blot ved at blive mere aktiv på LinkedIn eller Twitter.

Og det er ikke pral, der er behov for – faktisk snarere tværtimod. Trenden går i en helt anden retning, ja, faktisk skal du i mange tilfælde helt undlade at tale om eller tage udgangspunkt i dig selv. I stedet for en kommunikation præget af inside-out og outside-in skal du i stigende grad tage et outside-out syn. Du skal udvise uegennyttighed og omverdensforståelse, og du skal formå at adressere de emner, der interesserer de interessenter, du gerne vil i dialog med.

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er et godt eksempel. Verdensmålene har fundet vej til et meget stort antal direktionsgange i de seneste 12 måneder. Men det er de færreste, der eksternt får kommunikeret en holdning eller stillingtagen til verdensmålene.

Men hvor skal man så starte? Er det LinkedIn, Twitter, Instagram eller Facebook? Skal man starte en blog, skrive debatindlæg til avisen eller lave PR? Det vigtigste er at tage udgangspunkt i det, du har på hjerte. Alle søger mod det autentiske og kan du kombinere det med omverdensforståelse, så bliver du hurtigt en dygtig og troværdig kommunikatør. Det handler om at komme i gang og blive en synlig stemme til gavn for både dig selv, virksomheden og dens brand.