13. september 2017

Her er fremtidens krav til kommunikationsfolk

Earthquake

Infomedias Trendanalyse går tæt på kommunikationsafdelingen og kommunikatørernes rolle i det danske erhvervsliv. Vi stiller skarpt på rapportens fremtidsudsigter om kommunikationsfolk.

Forfatter

Esben Lind
Direktør og rådgiver

Kontakt

esben@publicity.dk

Esben

Hvad indebærer det at være en god kommunikatør, og hvad forventes der egentligt af kommunikationsfolk i fremtiden? Der er svar at hente i den nye Trendanalyse fra Infomedia, som har spurgt en række medarbejdere i kommunikationsafdelingerne hos nogle af landets største virksomheder om fremtidens krav til kommunikatører. De peger på fire vigtige egenskaber, som den dygtige kommunikatør skal besidde:

1: Digital indsigt

Digital indsigt er en vigtig kompetence i en omskiftelig medieverden, hvor der hele tiden stilles nye krav om nytænkning og kreativitet. Digital indsigt dækker blandt andet over indsigt i de sociale mediers muligheder og begrænsninger, så man kan benytte dem til effektiv kommunikation i samspil med øvrige kanaler. Desuden indbefatter det at have styr på nye digitale platforme, live video og business intelligence, som alle er trends, de adspurgte i trendrapporten vurderer har stort potentiale. For kommunikatører handler det i høj grad om at gribe mulighederne, de sociale medier giver.

2: Strategisk indsigt

Strategisk indsigt og evnen til at målrette kommunikationsstrategien virksomhedens målsætninger er en essentiel egenskab for fremtidens kommunikatør. Hvis ikke kommunikationsstrategien er målrettet virksomhedens målsætninger, kan det skade virksomhedens brand og potentielt bidrage til en forfejlet positionering af virksomheden. Derfor er det tankevækkende, når en fjerdedel af kommunikatørerne i rapporten fastslår, at de ikke målretter kommunikationsstrategien efter virksomhedens forretningsmæssige målsætninger. Fokus på strategien er afgørende for at få succes i en ny medieverden.

3: Analytiske evner

I takt med at mediebilledet bliver mere komplekst, stilles der større krav til virksomhedernes kommunikationsafdelinger. Her får kommunikatører med analytiske evner en fordel, da der i fremtiden formentlig skal håndteres endnu større datamængder end i dag.

4: Forretningsforståelse

Forretningsforståelse er alfa omega for effektiv kommunikation. Kommunikation er nemlig et redskab til at nå de forretningsmæssige mål, og derfor skal målene tænkes ind i kommunikationsstrategien. Mangler forretningsforståelsen, kan det være svært for kommunikatøren at have indsigt i virksomhedens egentlige situation, og derfor kommer kommunikationsindsatserne i bedste fald til at være kluntede eller tamme, mens virksomhedens brand i værste fald kan tage stor skade.