24. august 2023

Reuters Digital News Report: Her er de vigtigste medietendenser lige nu

Medietendenser

Oxford University har udgivet den årlige Reuters Digital News Report, der kortlægger udviklingen i brugen af medier i 46 forskellige lande, herunder Danmark. Vi er dykket ned i rapporten og zoomer her ind på de vigtigste nedslagspunkter fra rapporten.

Der er tale om pligtlæsning for os, der dagligt arbejder med medier, når den årlige udgivelse af Reuters Digital News Report finder sted midt på året. Rapporten giver et aktuelt indblik i udviklingen blandt både danske og udenlandske medier, herunder mediebrugernes opfattelse og anvendelse af forskellige medier og platforme.

Rapportens konklusioner kan derfor også udgøre vigtige pejlemærker for, hvordan virksomheder og organisationer kan opnå de bedste eller mest hensigtsmæssige resultater, når det gælder PR-indsatser og brug af forskellige sociale medier og digitale kanaler. Vi giver jer her en række håndplukkede interessante medietendenser fra rapporten, som er værd at holde øje med.

Blandt verdens mest troværdige medier

Danmark udmærker sig hvert år ved, at befolkningen herhjemme er blandt dem, der stoler mest på nyhedsmedierne. I år er ingen undtagelse, og Danmark indtager således en fjerdeplads over lande, hvor befolkningen tror mest på medierne. 63 procent af danskerne har således tillid til de nyhedsmedier, som de selv bruger, mens 57 procent har tillid til nyhedsmedier generelt.

Ligesom tidligere år findes de højeste tillidsniveauer i lande som Finland (69 procent), Portugal (58 procent) og Danmark (57 procent), mens lande med højere grad af politisk polarisering som USA (32 procent), Argentina (30 procent), Ungarn (25 procent) og Grækenland (19 procent) oplever en lavere tillid til medierne blandt befolkningen.

Den høje tillid til danske medier understreger således også, hvorfor PR og placering af budskaber i pressen har høj værdi og effekt for virksomheder og organisationer. Det skyldes bl.a., at vi i vid udstrækning tror på det, vi læser, ser og hører i danske medier, fordi budskabet er journalistisk behandlet og kommunikeret.

TV2 og DR opfattes som mest troværdige – men lokale og regionale medier scorer også højt

I undersøgelsen, der ligger til grund for rapportens konklusioner, har man ligeledes spurgt mediebrugerne, hvor troværdige de finder en række forskellige danske medier. Her scorer de to store landsdækkende medier DR og TV2 højest, hvor henholdsvis 83 procent og 79 procent af brugerne svarer, at de finder de to medier troværdige. På en tredje- og fjerdeplads finder man henholdsvis Børsen (72 procent) og Jyllands Posten (70 procent).

Lokale og regionale medier scorer imidlertid også højt, når det gælder danskernes tillid til det, de læser, ser og hører. De lokale og regionale medier indtager således en femteplads af undersøgelsens i alt 15 forskellige medier og mediekategorier.

Der er således også god værdi forbundet med presseomtaler i de lokale og regionale medier for virksomheder og organisationer. 

Facebook er stadig det mest populære sociale medie at finde nyheder på

Der findes efterhånden adskillige sociale medier, og mange er kommet til siden lanceringen af Facebook tilbage i 2004. Særligt unge bevæger sig mod nye sociale medier, men alligevel er Facebook fortsat det mest populære sociale medie til at finde nyheder på.

31 procent af de adspurgte danske mediebrugere i rapporten bruger således Facebook til nyheder, mens kun henholdsvis syv og fem procent får sine nyheder fra Instagram og X (tidligere Twitter).

Brugen af Facebook som kilde til nyheder er dog faldet med fire procentpoint fra 2022 til 2023.

Ellers værd at bemærke er…

.. at 19 procent af de adspurgte danskere svarer, at de betaler for et digitalt nyhedsmedie. Det er to procentpoint flere end i 2022.

.. at Danmark har den laveste andel i Norden af brugere, der undgår nyheder. Undgåelse af nyheder har været et omdiskuteret emne i mediebranchen de seneste år, men tallene fra Reuters News Report viser, at der er færre danskere, der undgår at læse, se og høre nyheder end i resten af Norden og andre sammenlignelige lande. Når danskerne endelig undgår nyheder, er det bestemte typer af nyheder, de undgår. Her viser analysen, at det især er nyheder om Ukraine, sport og klima.

.. at podcastmarkedet fortsat er i vækst. I 2023 svarer 34 procent af danskerne, at de har lyttet til en nyhedspodcast inden for den seneste måned, hvilket er en stigning på seks procentpoint siden 2021.