10. august 2015

10 fordele ved virksomhedsblogging

Shutterstock 111578618

Virksomhedsblogging er et fænomen, som vi begynder at se mere og mere til i Danmark – både i PR- og reklamesammenhænge. Helt kort vil det sige, at virksomheden har en blog, hvor både ledelse og medarbejdere blogger om dagligdagens succeser, udfordringer, nyheder, oplevelser m.v.

Forfatter

Gitte Dons
Chefkonsulent - På orlov

Kontakt

gitte@publicity.dk

Gitte

Men er det noget for din virksomhed? Vi har samlet 10 generelle fordele ved blogging, som måske kan hjælpe med at komme svaret nærmere.

1. Skaber relationer og dialog

En blog kan være et effektivt redskab i forhold til at styrke relationerne til virksomhedens interessenter. Da en virksomhedsblog lægger op til tovejskommunikation, giver det god mulighed for dialog og feedback.

2. Fremstår som eksperter

På en blog kan ledere og medarbejdere blogge om sit felt og dermed positionere sig som eksperter.

3. Virksomheden bliver humaniseret

Når ledere og medarbejdere blogger, så giver det et mere humant ansigt udadtil, hvilket kan styrke tilliden til virksomheden.

4. Bidrager til forebyggelse af kriser

En blog kan give virksomheden løbende indblik i offentlighedens tanker og holdninger, da der frit kan kommenteres på indlæg. Eventuelle problemstillinger kan således hurtigt opfanges, hvilket gør det lettere at imødekomme og forebygge kriser.

5. Giver en direkte stemme under kriser

Skulle krisen alligevel opstå, så kan en blog anvendes i forbindelse med krisekommunikation, da den giver en oplagt mulighed for at uddybe virksomhedens side af sagen.

6. Reklame og produktinformation

En blog kan anvendes som redskab i forbindelse med markedsføring af produkter, da virksomheden via bloggen kan informere om produktnyheder og gøre læseren opmærksom på særlige produkter.

7. Produktudvikling og innovation

En blog kan bidrage til nytænkning, da den giver mulighed for at brainstorme idéer med interessenter og fremhæve overvejelser og dilemmaer, som læseren kan sidde med svaret på.

8. Forbedrer en rekrutteringsproces

En blog kan anvendes til at komme i kontakt med fremtidige medarbejdere og henvise til jobopslag, og dermed forbedre chancen for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

9. Vidensdeling

En blog giver mulighed for at dele viden og erfaringer med andre inden for samme felt.

10. Søgemaskineoptimerer

En blog kan være et stærkt værktøj til søgemaskineoptimering, da aktiviteterne på bloggen øger synligheden i Googles søgeresultat.