18. april 2023

Sådan foretrækker fagjournalisterne at få dine nyheder

Branchebarometer 4

Pressemeddelelse, pitch eller interview? Vi har spurgt en række af landets fagjournalister, hvordan de foretrækker at modtage virksomheders nyheder – og her peger flest på pressemeddelelsen.

Et klassisk pr-værktøj står højest på listen, når fagjournalisterne skal vurdere, hvordan de foretrækker at blive orienteret om nyt fra. Et flertal af journalisterne, som har deltaget i vores Branchebarometer-undersøgelse, har nemlig svaret, at de foretrækker at få nyheder i form af pressemeddelelser.

Næst efter pressemeddelelsen er tip via enten telefon, mail eller personligt møde journalisternes fortrukne. Omtrent halvdelen af journalisterne i undersøgelsen har angivet, at et tip eller pitch er en af de måder, de helst modtager nyheder fra virksomheder inden for den branche, de dækker.

På en tredjeplads finder vi interviewet. Ofte vil der forud for at interview være en dialog, og interviewet står således sjældent alene, men bliver sat op i forlængelse af et pitch eller en tilsendt pressemeddelelse.

Virksomheders egne kanaler er mindst foretrukne

Blandt de knap så populære måder for journalisterne at modtage nyheder fra virksomheder er nyhedsbreve, sociale medier og på virksomhedens hjemmeside.

- At virksomhedernes egne kanaler ikke er nogle af de måder, hvorpå fagjournalisterne ønsker at modtage nyheder, er sådan set ikke særlig overraskende. Det vil nemlig kræve meget af den enkelte journalist, hvis de skal holde øje med alle eller et udpluk af virksomheder inden for den branche, de dækker. Derfor bør du ikke forvente, at en nyhed på virksomhedens kanaler giver pote i pressesammenhæng, siger chefkonsulent og specialist i B2B-kommunikation hos Publicity Gitte Birkelund Dons.

Sådan foretrækker journalister og redaktører på fagmedier at modtage nyheder fra virksomhederne i branchen

11 – 3

* Respondenterne har fået følgende spørgsmål "I hvilken form foretrækker du at modtage nyheder fra virksomhederne i branchen?" og har haft mulighed for at angive flere svar.

Søjlerne viser antal respondenter, der har angivet svaret. For hver søjle er det angivet, hvor stor en andel af respondenterne, der har svaret netop dette.

Om Branchebarometeret

Publicitys Branchebarometer undersøger udviklingen hos landets fagmedier. I alt 58 redaktører, journalister og andre redaktionelt ansatte på fagmedierne har deltaget i undersøgelsen.

I undersøgelsen er følgende brancher repræsenteret (rangeret efter antal):

 • IT og teknologi
 • Fremstilling og industri
 • Transport og søfart
 • Kultur, fritid og turisme
 • Energi og forsyning
 • Byggeri og anlægsamt ejendomsbranchen
 • Finans
 • Markedsføring og medier
 • Handel
 • Sundhed og naturvidenskab

Undersøgelsen er foretaget i perioden september og oktober 2022 via spørgeskema. Her er der blevet spurgt ind til i alt fire emner om mediets redaktionelle arbejde og udvikling. Det drejer sig helt konkret om:

 • Nyhedsagendaen
 • Virksomhedernes evne til at dele nyheder med medierne
 • Læsernes favoritter
 • Mediets egne kanaler