11. marts 2019

Hold dig ajour: Hvor er medieudviklingen på vej hen?

PR Dreamstime

Vi har zoomet ind på DR Medieforsknings seneste rapport over de digitale vaner, der igen i år er fyldt med interessante tal og tendenser. Her fremhæver vi tre af hovedpointerne set med PR-briller.

Forfatter

Esben Lind
Direktør og rådgiver

Kontakt

esben@publicity.dk

Esben

1. Traditionelle medier holder niveau

Danskernes medieforbrug foregår i stadig stigende grad på de digitale platforme, men udviklingen fra print og flow mod digitalt medieforbrug sker ikke samme hastighed som tidligere. Styrkeforholdet mellem de forskellige mediekategorier har ifølge undersøgelsen ikke rykket sig meget siden 2017, og de traditionelle medier, som i undersøgelsen dækker over TV, radio og print, står stadig for den største del af medieforbruget – nærmere bestemt for 3 ud af 5 minutter af det totale medieforbrug.

Vi hæfter os dog også ved, at medieforbruget i højere grad end tidligere spreder sig over forskellige nichemedier. Vi ser løbende helt nye medier med fokus på alt lige fra fagspecifikke emner til hyperlokalt stof, men også de etablerede medier forsøger at tage deres bid af nichemarkedet. Eksempelvis har Børsen i år lanceret mediet Børsen.Pro, der er et nyt specialmedie for og om den finansielle sektor.

2. Facebook går tilbage, mens LinkedIn går frem

For første gang nogensinde er der registreret en nedgang i antallet af danske brugere på Facebook. Et antal, der har været konstant stigende siden det sociale medies fødsel. Der er tale om en samlet tilbagegang på tværs af aldersgrupper, men tendensen er særligt tydelig blandt de 12-24-årige. DR selv henviser til rækken af sager om blandt andet datamisbrug og spredning af falske nyheder som årsag til nedgangen. Facebooks troværdighed har altså lidt et knæk, og den dalende opbakning fremgår da også af Deloitte og Calibers 2018-imagemåling, hvor Facebook står til en større tilbagegang blandt danskerne.

Men fravalg i medielandskabet betyder også tilvalg, og flere sociale medier oplever fortsat medvind. Antallet af daglige brugere på LinkedIn er eksempelvis steget, og generelt mærker vi en stigende interesse i erhvervslivet for mediets muligheder både i forhold til branding, salg og ikke mindst Employee Advocacy. I dag hjælper vi adskillige virksomheder med deres tilstedeværelse på LinkedIn med alt lige fra opsætning og løbende content til annoncering og kampagner.

3. Lyden af fremtiden

Lytning er og bliver fortsat en vigtig del af danskernes medieforbrug. Forbruget af lydmedier er ifølge DR’s medierapport nemlig stærkt stigende, og særligt podcast-markedet oplever vækst. Adskillige danske nyhedsmedier tilbyder i dag forskellige niche-podcast som fx Bundlinjen på Finans.dk, Børsen Morgenbriefing eller Politikens Poptillæg. Den udvikling går hånd i hånd med, at flere nye medievirksomheder specialiserer sig i netop podcasts, mens mange virksomheder desuden er begyndt med egne podcast-formater som supplement til deres eksterne kommunikation. Cirka 18 procent lytter ifølge rapporten til podcast ugentligt mod 15 procent i 2017 og forventningen er, at udviklingen kun vil fortsætte. Både Google og Spotify opruster således lige nu med lydstrategier, hvor Google integrerer podcasts i søgemaskinefunktion, mens Spotify har lanceret en podcast-portal.

Generelt er rapporten i høj grad en bekræftelse af det komplekse mediebillede, som vi professionelle kommunikatører skal mestre i dag. Vi skal ikke alene forstå de forskellige mediers logikker, men også i højere grad end nogensinde forstå det indbyrdes forhold medierne i mellem og ikke mindst formå at sammentænke kommunikationen på tværs af platforme

Vi holder derfor både øje og øre med fremtiden og glæder os til at følge med i medieudviklingen for 2019. Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om de digitale vaner, kan du dykke ned i tallene fra rapporten lige her.