27. oktober 2015

Sådan måler du din presseindsats

Shutterstock Vægt

PR er på mange områder en diffus disciplin, da formålet er at sikre gode relationer, kommunikation med ens interessenter og et godt omdømme. Et omdiskuteret emne er derfor, hvordan presseindsatsen måles på den mest hensigtsmæssige måde, og hvilke kriterier, der skal ligge til grund for målingen.

Forfatter

Gitte Dons
Chefkonsulent - På orlov

Kontakt

gitte@publicity.dk

Gitte

Hos Publicity arbejder vi normalt med tre måder at måle presseindsatsen på:

  1. En optælling af antallet af medieklip/omtaler i pressen, hvor medieklippene ofte kategoriseres efter medietyper, og om der er tale om negativ, neutral eller positiv omtale.
  2. En udregning af den estimerede annonceværdi (Advertising Value Equivalency, AVE).
  3. En vurdering af antallet af bruttolæsere, der potentielt set kan have læst omtalen.

Suppler med andre metoder

Der er dog flere faldgruber ved disse fortrinsvis kvantitative målingsmetoder, og derfor kan det være hensigtsmæssigt at supplere med andre mere kvalitative metoder. Det er ikke altid tilstrækkeligt kun at have kendskab til antallet af omtaler, og hvad omtalerne er værd i kroner og øre, men også om de rigtige signaler er nået frem til målgruppen.

Vi anbefaler derfor ofte at supplere ovennævnte metoder med en mere dybdegående tilgang og ser på, om det bl.a. er nøglebudskaberne, der er blevet omtalt i medierne, frekvensen af disse, og om de når ud til de vigtigste interessenter. Derudover kan PR-værdien også vurderes ud fra fx virksomhedens mersalg, aktivitet på hjemmesiden og de sociale medier.

Suppleres de mere traditionelle metoder med indikatorer som disse, så opnår man i højere grad et reelt billede af, hvad PR-indsatsen er værd. Samtidig giver det også et godt læringsperspektiv for de ansatte, da de bliver mere bevidste om, hvilke PR-aktiviteter, der giver succes.