Issues Management

Vær godt forberedt på den næste krise.

 

Issues Management er for virksomheder, der på den ene eller anden måde er i risiko for at blive ramt af kriser. Det gælder særligt virksomheder fra byggesektoren, finanssektoren, fødevaresektoren, industrien, transportsektoren og ikke mindst offentlige virksomheder. 

Issues Management handler om at håndtere krisen, inden den opstår, og Publicity har mange års erfaring med at implementere Issues Management i flere af Danmarks største virksomheder.

Fra identifikation til træning

Hos Publicity har vi god erfaring med at varetage en proces, hvor vi starter med at identificere potentielle issues i virksomheden. Intet er for småt eller for stort i en risikoafdækning, og efterfølgende kategoriseres de mange issues efter potentiel indvirkning og uopsættelighed. 

Vi får styr på håndteringsstrategi, governance og implementering i form af et etableret beredskab med tilhørende træning. Erfaringen viser, at du på den måde er fuldt forberedt og langt lettere kan neutralisere en krise, når den opstår. Issues Management både forebygger og eliminerer kriser før de opstår, og det kan have afgørende betydning for forretningen. 

Kontakt os og få en uforpligtende drøftelse af mulighederne med Issues Manageement. 

Lad os kontakte dig

Vil du vide mere om Issues Management? Udfyld formularen herunder, hvorefter vi vender tilbage til dig.