Krisekommunikation

Træd frem og kommunikér åbent.

 

Behovet for krisekommunikation er eksploderet de seneste år, og det er ikke længere et spørgsmål om "hvis", men "hvornår" for mange virksomheder. Tidligere kunne man gå i beskyttelsesrum under jorden og først komme frem, når stormen havde lagt sig. Det kan ikke anbefales længere. I stedet skal du iføre dig den rette påklædning og møde stormen med åben pande.

En shitstorm kan ramme både private og offentlige virksomheder, erhvervsledere, politikere og private. Personer og virksomheder bliver i stigende grad genstand for negativ opmærksomhed på de sociale medier og i nyhedsstrømmen, fordi det er blevet nemmere for kritikere at komme til orde, og fordi det er blevet mere komplekst at håndtere krisen, når den opstår.

Vær beredt

Uanset om kritikken er berettiget eller ej, gælder det om at have beredskabet i orden. Vi hjælper hvert år et stort antal virksomheder og personer gennem mediekriser og sikrer, at konsekvenserne i form af økonomiske tab og skader på navn og omdømme begrænses til et minimum.

Hvad enten du befinder dig midt i en pludseligt opstået krise eller gerne vil have et kriseberedskab (se også Issues Management) klar, inden det sker, så træder vi til som betroede og erfarne rådgivere. Vi vurderer sagen og håndterer medier og interessenter, indtil trådene er redt ud. 

Konkret hjælper vi også med at håndtere dialogen med dine følgere og andre interessenter på de nødvendige platforme. Vi monitorerer situationen og reagerer hurtigt og professionelt. Vi bevarer det kølige overblik og sørger for, at der bliver kommunikeret korrekt, så alle parter i sagen føler sig hørt og respekteret. Vi koordinerer indsatsen mellem forskellige talspersoner og sikrer stringens i budskaber og argumentation.

Vi står til rådighed, når det brænder på, og har mulighed for at sammensætte et team med erfaring og specialistviden på tværs af brancher og platforme.

Har du behov for en vurdering af din krise, og hvilke handlemuligheder du har, så kontakt os. 

 

Esben Lind

Direktør og rådgiver

esben@publicity.dk
+45 25 14 58 16

 

Jeppe Hostrup

Journalist og seniorkonsulent

hostrup@publicity.dk
+45 26 37 14 34

Lad os kontakte dig

Vil du vide mere om krisekommunikation? Udfyld formularen herunder, hvorefter vi vender tilbage til dig.