Public Affairs

Strategisk varetagelse af dine interesser.

 

Public Affairs er en strategisk varetagelse af dine interesser som virksomhed eller organisation. Det handler ganske enkelt om at gøre dine særinteresser til almeninteresser til gavn for virksomhed og samfund.

Tidligere var det sådan, at den enkelte virksomheds interesser blev varetaget af fælles interesseorganisationer. Sådan er det ikke længere. Det skyldes, at vi har bevæget os fra det neokorporatistiske demokrati, hvor den politiske dagsorden i høj grad påvirkes af organisationer, der repræsenterer fælles interesser, til den pluralistiske indflydelse, hvor den enkelte borger eller virksomhed har en stor stemme.

Vi stiller de rigtige spørgsmål

Hos Publicity har vi stor erfaring med at skabe denne stemme, og at få den til at tale tilstrækkeligt højt. For virksomheder handler det om vækst og arbejdspladser, og der er i dag en udbredt konsensus i samfundet om, at vi skal beskytte danske arbejdspladser. Vi stiller bl.a. spørgsmålene: 

  • Hvad er min primære interesse? Skal jeg beskytte eller skal jeg indtage?
  • Hvad er mit ønskescenarie for min interessevaretagelse?
  • Er det realistisk at løfte min interesse til en almen interesse?
  • Har jeg en brændende platform? Har min interesse aktualitet?
  • Hvem deler min interesse, hvem er neutrale og hvem er imod?
  • Hvem er afgørende for, om jeg når mit mål – dvs. hvem skal jeg påvirke?
  • Hvilke ressourcer har jeg til rådighed?
  • Hvilke medinteressenter kan jeg aktivere?
  • Hvilke modinteressenter udgør en barriere – hvor stor kan modstanden blive?

Kontakt os og få en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi arbejder med interessevaretagelse og Public Affairs. 

Lad os kontakte dig

Vil du vide mere om vores arbejde med Public Affairs? Udfyld formularen herunder, hvorefter vi vender tilbage til dig.